Μια νέα επιτυχημένη εκστρατεία σχετικά με το U=U υλοποιείται στο Λονδίνο

Μια νέα επιτυχημένη εκστρατεία σχετικά με τη επιστημονική τεκμηρίωση του U=U υλοποιείται από το HSE (Health and Safety Executive) και το SHCPP (Sexual Health Crisis Pregnancy Programme) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι φορείς σε συνεργασία με τις ομάδες της κοινότητας και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα σεξουαλικής υγείας, ξεκίνησαν μια νέα εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αντιμετώπιση …