Μια νέα επιτυχημένη εκστρατεία σχετικά με το U=U υλοποιείται στο Λονδίνο

Μια νέα επιτυχημένη εκστρατεία σχετικά με τη επιστημονική τεκμηρίωση του U=U υλοποιείται από το HSE (Health and Safety Executive) και το SHCPP (Sexual Health Crisis Pregnancy Programme) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι φορείς σε συνεργασία με τις ομάδες της κοινότητας και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα σεξουαλικής υγείας, ξεκίνησαν μια νέα εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αντιμετώπιση του στίγματος που σχετίζεται με το HIV. Το στίγμα αναπαράγεται μέσα από παρερμηνείες σχετικά με τον ιό οι οποίες οδηγούν σε αρνητικές στάσεις απέναντι στα οροθετικά άτομα και τις ευάλωτες ομάδες.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει την ψυχική τους υγεία και ο  φόβος ότι θα κριθούν αρνητικά μπορεί να τα αποτρέψει από την αποκάλυψη του στάτους τους, από την πρόσβαση στη θεραπεία ή από την προληπτική εξέταση, για λόγους που συνδέονται με το φόβο ενός θετικού αποτελέσματος.

Η αντιρετροϊκή θεραπεία όχι μόνο μειώνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα για τα άτομα με HIV, αλλά έχει τώρα αποδειχθεί οριστικά ότι εμποδίζει τη μετάδοσή του ιού όταν το ιικό φορτίο (HIV-RNA πλάσμα) είναι μικρότερο από 200 αντίγραφα / mL.  Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν τα νέα δεδομένα και να είναι σε θέση να ενημερώνουν τους ασθενείς τους για το U=U, το οποίο προκύπτει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Undetectable και Untransmittable.

Πρόκειται για την επιστημονική τεκμηρίωση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε για τον HIV και τους τρόπους μετάδοσης του ιού, καθώς διακηρύσσει και αποδεικνύει ότι ένα άτομο που ζει με HIV, λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και έχει επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στο αίμα του για τουλάχιστον 6 μήνες, δε μπορεί πρακτικά να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον ερωτικό σύντροφο ακόμη και με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Η κατανόηση του U = U μεταξύ των ανθρώπων που ζουν με HIV, αλλά και των σεξουαλικών τους συντρόφων έχει σημαντικά οφέλη σε σχέση με τη μείωση του στίγματος, του αυτοστιγματισμού και των διακρίσεων, την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες εξέτασης, με την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας και τη βελτίωση της τήρησης της. Έως τις 27 Ιανουαρίου του 2020, το U=U το έχουν υπογράψει περίπου 1000 οργανισμοί σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: gcn.ie