Πόσο καιρό μετά την έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής γίνεται πρακτικά αδύνατο να μεταδώσω τον HIV;

Δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα ρίσκο μετάδοσης του HIV κατά τη σεξουαλική επαφή όταν ο σύντροφος που ζει με τον ιό έχει επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο και το διατηρεί σε αυτά τα επίπεδα για τουλάχιστον έξι μήνες. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν με HIV και αρχίζουν να λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία καθημερινά όπως έχει συνταγογραφηθεί, επιτυγχάνουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο μέσα σε έναν έως έξι μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας.

Το ιικό φορτίο ενός ατόμου θεωρείται “ανθεκτικά μη ανιχνεύσιμο” όταν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων το καταγράφουν έτσι για τουλάχιστον έξι μήνες μετά το πρώτο μη ανιχνεύσιμο αποτέλεσμα εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θεραπεία για 7 έως 12 μήνες προκειμένου να έχουν ανθεκτικά μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η σωστή τήρηση της αντιρετροϊκής αγωγής.